ZEB-event 28/9

VLAANDEREN HEEFT SLEUTEL VOOR ZERO-EMISSIE-BUSVERVOER IN HANDEN

‘Vlaanderen heeft de sleutel voor de transitie naar zero-emissie-busvervoer in handen’, aldus het ZEB-platform (www.platformzeb.be) bij de voorstelling van de beleidsaanbevelingen en de ingebruikname van de eerste twee elektrische bussen bij privé-uitbater Multiobus uit Tienen. 

Uitgestoken hand aannemen

De Tiense burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Partyka (CD&V) (www.katrien.partyka.cdenv.be) stelde in haar openingstoespraak dat luchtkwaliteit en mobiliteit belangrijke aandachtspunten zijn onder de bevolking. “Tachtig procent van de vragen die inwoners ons stellen, handelen over één van beide onderwerpen. Dat Multiobus hier, in Tienen (www.tienen.be), pioniert met een 100% elektrische bus die tot 300 km kan rijden dankzij batterijen verdient alle lof, zeker omdat het gaat om een privé-initiatief. Dat Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) (www.geertbourgeois.be) in zijn septemberverklaring sprak over de vergroening van het bussenpark en er 30 miljoen €wil voor vrij maken, is een eerste stap, maar er is meer nodig. Laat ons dit samen aanpakken naar De Lijn en de politiek toe, die de uitgestoken hand van de ondernemers moeten aannemen. Er is een beheersovereenkomst maar er is meer nodig voor vergroening van het openbaar busvervoer. Er is meer duidelijkheid gewenst. De overheid moet de lijnen uitzetten opdat de sector de verwachtingen tegenover hen kent”.

Vervoerssysteem verandert

“Elke bus is een beetje groen, ook de huidige generatie bussen die rijdt met Euro 6-technologie”, zegt Steven Lannoo, adviseur bij het Instituut voor de autoCar en de autoBus (ICB, www.icb-institute.be). “Een zware dieselmotor van een moderne bus stoot 60% minder NOx uit dan de lichte dieselmotor van een personenwagen, wanneer je dit bekijkt in relatie tot het aantal vervoerde reizigers. Niettemin bereikt dieseltechnologie haar eindpunt omdat je de reeds geringe CO2-uitstoot moeilijk kan opvangen aan de uitlaat. Vandaar dat wij de stap moeten zetten naar zero emissie”.

“Die transitie vergt een verandering van het vervoerssysteem”, treedt Carlo Mol (VITO/EnergyVille) (www.vito.be) bij. “Laadinfrastructuur en de aansluiting op het elektriciteitsnet vormen een uitdaging. Wij moeten daarvoor uit onze comfortzone treden, uitgebreid overleggen en samenwerken met partners uit de energiesector en de ruimtelijke ordening om de laadinfrastructuur te kunnen plaatsen. Er hebben in Europa al veel pilootprojecten plaats gevonden en er wordt volop opgeschaald naar aanbestedingen voor een honderdtal bussen in een vervoersregio”.

Intendant voor transitie

“Vlaanderen heeft de sleutel in handen om de transitie naar zero-emissie-busvervoer te versnellen”, beklemtoont Arthur Vijghen (The New Drive, www.thenewdrive.be), die drie van de vele aanbevelingen beklemtoonde opdat Vlaanderen zijn achterstand in vergelijking met andere regio’s kan inhalen. In de eerste plaats pleitte hij voor een bestuursakkoord met een duidelijke visie en een concrete termijnplanning, en dat naar het voorbeeld van het Nederlands bestuursakkoord (http://www.ipo.nl/files/7914/9422/8241/Bestuursakkoord_Zero_OV-Bus_v3.pdf). Wat zijn de uitgangspunten? Welke afwegingen maken wij tussen exploitatie, ruimtelijke ordening, budget en technologie om te zien welke voertuigen en welke laadinfrastructuur wij nodig hebben?

Ten tweede moeten wij regionaal schaalbare opstartprojecten creëren om de TCO ‘Total Cost of Ownership’ te beheersen. “Wij moeten samen werken en leren, samen de ambitie en de schaalbaarheid uittekenen binnen een regelluw kader en ook samen het risico dragen”, aldus Arthur Vijghen, die ten slotte aandrong op investeringen en ondersteuning van de privésector evenals op de aanstelling van een intendant die de transitie naar zero-emissie-busvervoer moet begeleiden.

Wachten was geen optie

“Wachten was geen optie meer, om te vermijden dat internationale vervoersgroepen zouden bepalen hoe de sector moet evolueren”, stelde Olivier Van Mullem, ceo van Multiobus (www.multiobus.be). “Dankzij het Multiobus-samenwerkingsverband hebben wij meer draagkracht en stabiliteit gecreëerd om deze investering in laadinfrastructuur en twee elektrische bussen te kunnen doen. Wij rijden hoofdzakelijk regionaal ‘gesneden diensten’ met stilstand van de voertuigen in late voor- en vroege namiddag wat ons voldoende tijd geeft om de bussen zo nodig overdag bij te laden. Met deze twee elektrische bussen besparen wij zo’n 100 ton CO2-uitstoot per jaar. Wij hopen die vermindering te vertienvoudigen tegen 2025. Daarvoor denken wij ook aan uitbreiding van de opslagcapaciteit van de batterijen in de stelplaats. Verder evalueren wij de mogelijkheden voor slim laden en willen wij zo weinig mogelijk van de door ons opgewekte elektriciteit verkopen aan het elektriciteitsnet”.

Auteur: Geert Van Lierde

Bekijk hier de beeldfragmenten