ZEB beleidsaanbevelingen

Het project “ZEB-collectief” verenigt Vlaamse overheden, bedrijven en kennisinstellingen rond het thema Zero Emissie Busvervoer (hierna: het ZEB-Platform). De doelstelling van het project is om na te gaan hoe in Vlaanderen de transitie naar Zero Emissie collectief Busvervoer versneld kan worden. Het project wordt uitgevoerd door de kennisorganisaties en federaties The New Drive, VITO/EnergyVille, BAAV/Busworld en VRA/FBAA/ICB. Het ZEB-Platform wordt gesteund door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, in het kader van de Clean Power for Transport projectcall[1], en door meer dan 30 publieke en private organisaties.

Op basis van de bevindingen in het ZEB-platform en resultaten van (inter)nationale ZEB-pilootprojecten en -studies, worden in voorliggend document conclusies en beleidsaanbevelingen aan de Vlaamse overheid geformuleerd. Dit document maakt onderdeel uit van het eindrapport, waarin de bevindingen in meer detail zijn uitgewerkt. Dit rapport wordt in de zomer van 2018 gepubliceerd.

 

Lees het volledige document conclusies en beleidsaanbevelingen hier

 

[1] milieuvriendelijkevoertuigen.be