UITP

Binnen het Platform Zero Emissie Busvervoer is UITP betrokken als extern expert of klankbord.
De experten betrokken binnen het platform volgen het project vanuit de achtergrond op. De verschillende betrokken experten/ klankbordleden brengen hun expertise inzake Zero Emissie Busvervoer in het platform.