The New Drive

Vanuit het motto ‘Samen België schoner maken’ zet The New Drive in op het  samenbrengen van mensen die zich willen inzetten op het verduurzamen en vergoenen van onze  mobiliteit.

Ze zijn als initiator, adviseur, project- en procesmanager nauw betrokken bij de introductie van elektrische mobiliteit. The New Drive begeleidt overheden bij de ontwikkeling van beleid, actieplannen en tools rond duurzaam vervoer. Ze adviseren tevens grote bedrijven en investeerders in de energie- en mobiliteitssector bij strategische keuzes in het domein waar duurzame energie en duurzame mobiliteit
samenkomen.

www.thenewdrive.be