Stad Lier

Binnen het Platform Zero Emissie Busvervoer is de stad Lier betrokken als klankbord van de lokale overheden.
De lokale overheden betrokken binnen het platform tonen ambitie om als overheid actief mee te werken en denken aan een transitie naar zero emissie busvervoer in Vlaanderen. De verschillende betrokken overheden leveren input als klankbord vanuit hun lokale context.