Proefprojecten elektrische bussen in Gent, Antwerpen en Leuven

Een van onze projectpartners, Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn gaat elektrische bussen bestellen voor traject in de steden Gent, Antwerpen en Leuven. Deze bussen zouden vanaf eind 2019 operationeel moeten zijn.

Met deze trajecten wil men de elektrische bussen een eerste maal testen om zo de verdere inzetbaarheid te bepalen.

Deze test kadert binnen de ambitie om vanaf 2019 enkel nog voertuigen met alternatieve aandrijving aan te kopen en in 2025 enkel nog elektrische of hybride bussen in steden te laten rijden.

Graag verwijzen wij u door naar het volledige artikel op hln.be