ICB

Het Instituut voor de autoCar en de autoBus werd in 1991 opgericht als een samenwerkingsverband tussen de werkgevers, werknemers en de bevoegde overheden van de private autobus en autocarsector. Al sinds het begin staat het ICB in voor de promotie en de ondersteuning van de sector van het bezoldigd collectief personenvervoer over de weg. Als expertisecentrum van de sector tracht het Instituut deze doelstelling te verwezenlijken door middel van adviesverlening, kennisverzameling en netwerking.

http://www.icb-institute.be/