Het ZEB-platform brengt een aantal marktpartijen en lokale overheden uit het volledige ZEB-eco-systeem (vervoerder, busfabrikant, energieleverancier, laadpuntfabrikant, laadpuntinstallateur en onderzoeksinstelling) samen om: good-practices uit heel Europa uit te wisselen, de huidige Belgische markt te bekijken en te werken aan een visienota.

Binnen het project “ZEB-platform” willen de marktpartijen actief rond Zero Emissie Busvervoer (ZEB) samen met hun federaties en twee kennispartners nagaan “Hoe we in Vlaanderen de transitie naar Zero Emissie voor het collectief Busvervoer versnellen”.

Het project bevat een consortium waarin verschillende partijen betrokken zijn: marktpartijen technologie, marktpartijen exploitatie, federaties en kennispartners.
Dit consortium wordt ondersteund door lokale overheden, Kabinet Weyts, klankbordpartners waaronder energieleveranciers en internationale kennispartners.

Dit project bouwt voort op de ervaringen uit de proeftuinen elektrische mobiliteit die aantoonden dat de uitrol van ZEB in Vlaanderen technisch haalbaar is, dat de markt klaar is voor een grootschalige uitrol, maar dat er nog nood is aan een betere afstemming tussen de verschillende stakeholders in de gehele keten (beleid, opdrachtgever, leveranciers en exploitant). Dit project wil specifiek inspelen op deze uitdaging.

Het ZEB-platform is bewust breder opgezet dan enkel de bussen van het openbaar vervoer. Enerzijds omdat we onze resultaten maximaal willen uitdragen naar de meer dan 6.000 voertuigen, anderzijds zien we, vanuit de markt én vanuit de overheidspartners, ook kansen voor andere vormen van busvervoer dan het openbaar vervoer.
Ook voor leerlingenvervoer, werknemersvervoer en zelfs het toeristische busvervoer liggen hier kansen op verduurzaming die we met dit project zichtbaar willen maken en willen valoriseren. Deze markten zijn ook minder gebonden aan strikte aanbestedingsregels wat hen ideaal maakt om te experimenteren en snel resultaten te boeken.

Binnen het project worden verschillende werkpakketten behandeld. Deze acht werkpakketten zijn terug te vinden onder Thema’s.