Havenbedrijf Antwerpen

Binnen het Platform Zero Emissie Busvervoer is het Havenbedrijf Antwerpen betrokken als klankbord.
De klankbordleden betrokken binnen het platform tonen ambitie om actief mee te werken en denken aan een transitie naar zero emissie busvervoer in Vlaanderen. De verschillende betrokken klankbordleden leveren input vanuit hun lokale context.