Engie

Binnen het Platform Zero Emissie Busvervoer is Engie betrokken als energie-/laadpartij.
De energie-/laadpartijen betrokken binnen het platform werken actief mee aan een transitie naar zero emissie busvervoer in Vlaanderen. De verschillende betrokken energie-/ laadpartijen brengen hun kennis en ervaring inzake het laden van zero emissie voertuigen in het platform. Uniek binnen het platform is het samenbrengen en de samenwerking tussen de voertuigpartijen, exploitanten en energie-/laadpartijen met ondersteuning van de verschillende kennispartijen.