Energy Ville

Binnen het Platform Zero Emissie Busvervoer is Energy Ville betrokken als kennispartij.
De kennispartijen betrokken binnen het platform werken actief mee aan een transitie naar zero emissie busvervoer in Vlaanderen. De verschillende betrokken kennispartijen brengen hun kennis en ervaring inzake Zero Emissie Busvervoer in. Verder brengen zij ook de kennis en ervaring van de voertuigpartijen, exploitanten en energie-/laadpartijen samen. Uniek binnen het platform is het samenbrengen en de samenwerking tussen de voertuigpartijen, exploitanten en energie-/laadpartijen met ondersteuning van de verschillende kennispartijen.