Eindrapport Platform Zero Emissie Busvervoer

Op 22 oktober 2018 werd het CPT-project Platform Zero Emissie Busvervoer officieel afgesloten. Het bijhorende eindrapport met alle resultaten, bevindingen en aanbevelingen van de afgelopen 2 jaar, werd dan ook gepubliceerd.

Interesse in het rapport? Vraag uw exemplaar bij info@platformzeb.be