Departement Omgeving

Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid coördineert de werkzaamheden m.b.t. milieuvriendelijke voertuigen en infrastructuur voor alternatieve brandstoffen via het actieplan ‘Clean Power for Transport’ dat eind 2015 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Doel van dit actieplan is om het aandeel milieuvriendelijke wagens in Vlaanderen te verhogen en de benodigde infrastructuur hiervoor te voorzien. Bijkomend wenst het Departement Omgeving de burger te informeren over het aanbod, de totale kosten en de milieu-impact van milieuvriendelijke voertuigen, o.a. via de website www.milieuvriendelijkevoertuigen.be. Het Departement Omgeving ondersteunt innovatieve projecten waaronder het ZEB-project door middel van een jaarlijkse projectoproep.