APPM

Binnen het Platform Zero Emissie Busvervoer heeft APPM een actieve rol in de uitvoering als partner van The New Drive. Vanwege haar betrokkenheid bij onder andere het opstellen van het Nederlandse Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer en de daaropvolgende marktdialoog brengt APPM veel expertise in.