Alstom

Binnen het Platform Zero Emissie Busvervoer is Alstom betrokken als voertuigpartij.
De voertuigpartijen betrokken binnen het platform werken actief mee aan een transitie naar zero emissie busvervoer in Vlaanderen. De verschillende betrokken voertuigpartijen brengen hun kennis en ervaring inzake zero emissie voertuigen in het platform. Uniek binnen het platform is het samenbrengen en de samenwerking tussen de voertuigpartijen, exploitanten en energie-/laadpartijen met ondersteuning van de verschillende kennispartijen.